बिचरा ज्वरोको बिरामीलाई कोरोना भनी तर्किदा भयो यो हालत । Coronavirus Covid-19 कोरोना Part 2 / 4K